Регистрация
Добре дошъл или пък не !
1 юни, 2012

Чрез този инструмент имате възможност да правите сравнения на два списъка. Инрумента показва липсващите в различните списъци, комбинация от двата списъка и повтарящите се и в двата списъка.

Има две опции за сравнение :

  • На редове – не се прави нищо по информация на реда освен премахване на празните места в началото и края. Опцията е подходяща за сравнение на множество url адреси, от едни и същи домейни, на email адреси и на каквото още се сетите;
  • На домейни – от всеки ред се взема само домейна, като се сравняват единствено домейите.
1 юни, 2012

Инструмента се използва, за да се комбинират няколко списъка в няколко нови. Примерно имате 3 списъка със сайтове и искате от всеки от тези три списъка да вземете по 2 сайта и да направите нови 4 списъка.

Добавена е възможност за примерно попълване на полетата, за да видите как точно работи инструмента.